ದೊರೆ ನೆತ್ತಿ ಗರುಡ


Author: Madhu Biradara

Category: ಕವನ ಸಂಕಲನ

Publisher: ಬಂಡಾರ ಪ್ರಕಾಶನ

Year of Publication: 2024


Price: ₹140 ₹84

Qty:

Description

ಕನ್ನಡದ ಸೂಕ್ಶ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ರುಜನಶೀಲ ಕವಿ ಮದು ಬಿರಾದಾರ ಅವರ ಎರಡನೆಯ ಕವನ ಸಂಕಲನ.