ನೆಲದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸತ್ವ- ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ದೇಸಿಯತೆಯ ಅಧ್ಯಯನ


Author: ಡಾ. ಸಂದೇಶ್ ಎ.ಎಸ್.

Category: ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

Publisher: ಬಂಡಾರ ಪ್ರಕಾಶನ

Year of Publication: 2024


Price: ₹300 ₹240

Qty:

Description

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿನ ದೇಸಿಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನ