ನೀರೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಥ


Author: ಅಂದಯ್ಯ ಅರವಟಗಿಮಠ

Category: ವಿಮರ್ಶೆ

Publisher: ಬಂಡಾರ ಪ್ರಕಾಶನ

Year of Publication: 2024


Price: ₹110 ₹88

Qty:

Description

ಡಾ. ಅಂದಯ್ಯ ಅರವಟಗಿಮಠ ಅವರು ಹೊಸಗನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಪ್ರಬಂಧ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಬಗೆಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆಯ‌ ಒರೆಗೆ‌ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌.